ปากเครื่องตีเส้นถนนสำหรับเครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก   ปากเครื่องตีเส้นจราจรสำหรับเครื่องตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มีขนาดความกว้าง 10,15 และ 20 เซนติเมตร
ปากเครื่องตีเส้นจราจรสำหรับเครื่องตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก

ปากเครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติกมีขนาด 10,15 และ 20 เซนติเมตรให้เลือกขึ้นอยู่กับความต้องการ มีช่องสำหรับโรยลูกแก้วสะท้อนแสงขนาดเท่ากับปากเครื่องตีเส้นถนน ผลิตจากเหล็กหนา และสีทนความร้อน

สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน