แผงหยุดตรวจสามเหลี่ยมพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สำหรับตั้งด่านสำหรับตำรวจ ทหารหรือหน่วยงานราชการ เพื่อตรวจความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และยวดยานพาหนะ มีทั้งแบบสามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมให้เลือกใช้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีแบบสายไฟเพื่อใช้ไฟบ้านตามปกติ แบบใช้แบตเตอรี่ และแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีทั้งหมด 4 รูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

แผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม แบบ N1

แผงหยุดตรวจ N1

รูปทรงสามเหลี่ยม ติดสัญญาณไฟหมุนสีแดงขนาด Ø 6 นิ้วด้านบน ด้านข้างติดหลอดไฟนีออนขนาด 40 วัตต์ 2 ดวง ด้านหน้าติดแผ่นป้ายสะท้อนแสง “หยุด – ตรวจ” พร้อมชื่อหน่วยงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ส่วนฐานเป็นล้อชนิดล้อลูกปืน มีขนาดความสูงไม่รวมไฟหมุน 125 เซนติเมตร ฐานกว้าง 110 เซนติเมตร
แผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม แบบ N2

แผงหยุดตรวจ N2

รูปทรงสามเหลี่ยม ติดสัญญาณไฟหมุนสีแดงขนาด Ø 6 นิ้วด้านบน ด้านข้างติดหลอดไฟนีออนขนาด 40 วัตต์ 2 ดวง ด้านหน้าเป็นกล่องไฟป้าย “หยุด – ตรวจ” ขนาด Ø 60 ซม. ส่วนฐานเป็นล้อชนิดล้อลูกปืน ขนาดความสูงไม่รวมไฟหมุน 120 เซนติเมตร ฐานกว้าง 130 เซนติเมตร
แผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม แบบ N3

แผงหยุดตรวจ N3

รูปทรงสามเหลี่ยม ติดสัญญาณไฟหมุนสีแดงขนาด Ø 6 นิ้วด้านบน ด้านข้างติดหลอดไฟนีออนขนาด 40 วัตต์ 2 ดวง และขนาด 20 วัตต์ 1 ดวง ด้านหน้า แผงมีลักษณะเป็นกล่องไฟ 2 หน้า กันน้ำได้ มีความสูง 150 ซม. ฐานกว้าง 120 เซนติเมตร ส่วนฐานเป็นล้อหมุนได้รอบตัว
แผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม แบบ N4

แผงหยุดตรวจ N4

แบบรถเข็น ติดสัญญาณไฟกระพริบชนิดหลอด LED สีแดง หรือสีเหลืองที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด Ø 20 ซม. ไม่ต้องใช้พลังงานไฟจากแบตเตอรี่ ด้านหน้าติดแผ่นป้ายสะท้อนแสง “หยุด – ตรวจ” ขนาด Ø 60 ซม. พร้อมชื่อหน่วยงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ เคลื่อนย้ายได้สะดวก

ผลงานแผงหยุดตรวจของเรา