เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oilเครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด HOT OIL

– ถังบรรจุได้ 200 กิโลกรัม

– มีให้เลือก 2 แบบคือเตาเดี่ยว และเตาคู่

– ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการขับเคลื่อน

– ภายในเตามีใบพัดกวนสี ขับเคลื่อนด้วยระบบเฟือง

เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oil
เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oil
เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oil
เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oil

เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิดถ่ายเทความร้อนด้วยน้ำมัน Hot Oil

ผลงานเครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกของเรา

สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน