เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติก ชนิดถ่ายเทความร้อนด้วยน้ำมัน HOT OIL

เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oilเครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด HOT OIL

– ถังบรรจุได้ 200 กิโลกรัม

– มีให้เลือก 2 แบบคือเตาเดี่ยว และเตาคู่

– ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการขับเคลื่อน

– ภายในเตามีใบพัดกวนสี ขับเคลื่อนด้วยระบบเฟือง

เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oil
เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oil
เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oil
เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oil

เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิดถ่ายเทความร้อนด้วยน้ำมัน Hot Oil

ผลงานเครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติกของเรา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

การ์ดเรล สีเทอร์โมพลาสติก และเครื่องตีเส้นจราจรส่งออกไปพม่า

การ์ดเรล สีเทอร์โมพลาสติก และเครื่องตีเส้นจราจรส่งออกไปพม่า

เครื่องตีเส้นจราจร และสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกประเทศกัมพูชา

เครื่องตีเส้นจราจร และสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกประเทศกัมพูชา

เครื่องตีเส้นถนนแบบเครื่องยนต์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

เครื่องตีเส้นถนนแบบเครื่องยนต์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

เครื่องตีเส้นจราจร และสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา

เครื่องตีเส้นจราจร และสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา

สีเทอร์โมพลาสติก และเครื่องตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา

สีเทอร์โมพลาสติก และเครื่องตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา

สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน