ป้ายฉุกเฉิน
ป้ายเตือนสะท้อนแสง
ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง

ป้ายฉุกเฉิน

ป้ายฉุกเฉิน เป็นป้ายเตือนสะท้อนแสงสามเหลี่ยมสีแดง ซึ่งป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินนี้สะท้อนแสงด้วยเกล็ดทับทิมสะท้อนแสงขนาด 44 x 44 เซนติเมตร ขาเหล็กกางเป็นกากบาท ใช้สำหรับวางกับพื้นถนน หรือกระโปรงท้ายรถขณะรถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่ามีรถเสียข้างหน้า ให้ใช้รถด้วยความระมัดระวัง ใช้ได้ทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน สามารถพับเก็บได้ พร้อมกล่องพลาสติก

siamtraffic_official
Warning Triangle