แผงกั้นจราจร ของทางบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เป็นแผงกั้นที่เหมาะสมสำหรับในการใช้งานก่อสร้าง อาคารที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นของยวดยานพาหนะตลอดจนผู้ใช้งาน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแบ่งเขตทำงาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน ตลอดจนใช้กั้นแนวในการจอดรถ หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ พื้นที่ห้ามเข้าต่าง ๆ โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก ใช้วัสดุคงทนถาวร แข็งแรง และได้ตามมาตรฐาน

สามารถสั่งทำป้ายยึดติดหน้าแผงกั้นจราจรเป็นข้อความต่าง ๆ ได้ เช่น ป้ายหยุด-ตรวจ ป้ายชื่อบริษัทของท่านพร้อมโลโก้ ป้ายห้ามจอดรถ ฯลฯ

แผงกั้นจราจร ของบริษัท ฯ มีการพ่นกันสนิม และพ่นสีรองพื้นก่อนพ่นสีจริง 2 ครั้ง ทุกแผง นอกจากนี้ทางบริษัท ฯ ยังใช้พลาสติกใสเกรด A พันโครงแผงก่อนส่งมอบแผงกั้นจราจรให้กับลูกค้าทุกท่าน

แผงกั้นจราจร แบบ A (ชนิดไม่มีล้อ)

แผงกั้นจราจร แบบ A ยาว 1 เมตร
1 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ A ยาว 1.5 เมตร
1.5 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ A ยาว 2 เมตร
2 เมตร
ความสูง1 เมตร
ความกว้าง70 เซนติเมตร
ความยาว1, 1.5 และ 2 เมตร
วัสดุแป๊บดำ โครงแผงใช้ท่อเหล็กขนาด Ø 3/4 นิ้ว (6 หุน)
แป๊บเฉียงดามขาขนาด Ø 1/2 นิ้ว (4 หุ)
ขาข้องอเหล็กหล่อ 90 องศา แบบมีขอบ
(เป็นแบบพิเศษโดยเฉพาะของบริษัทฯ เพียงที่เดียว)
สี ขาว-แดง
ขาว-ดำ

แผงกั้นจราจรแบบ A (ชนิดมีล้อ)

แผงกั้นจราจร แบบ A ชนิดมีล้อ ยาว 1 เมตร
1 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ A ชนิดมีล้อ ยาว 1.5 เมตร
1.5 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ A ชนิดมีล้อ ยาว 2 เมตร
2 เมตร
ความสูง1.1 เมตร (รวมล้อ)
ความกว้าง70 เซนติเมตร
ความยาว1, 1.5 และ 2 เมตร
วัสดุแป๊บดำ โครงแผงใช้ท่อเหล็กขนาด Ø 3/4 นิ้ว (6 หุน)
แป๊บเฉียงดามขาขนาด Ø 1/2 นิ้ว
ขาข้องอเหล็กหล่อ 90 องศา แบบมีขอบ
ล้อเป็นชนิดล้อลูกปืนขนาด Ø 8 นิ้ว
สี ขาว-แดง
ขาว-ดำ

แผงกั้นจราจรแบบ A (ชนิดสแตนเลส)

แผงกั้นจราจร แบบ A ชนิดสแตนเลส
แผงกั้นจราจร แบบ A ชนิดสแตนเลสชนิดมีล้อ
แผงกั้นจราจร แบบ A ชนิดสแตนเลสชนิดมีล้อและมีป้ายติดหน้าแผงกั้นจราจร
ความสูง1.0 เมตร (ไม่มีล้อ)
1.1 เมตร (มีล้อ)
ความกว้าง70 เซนติเมตร
ความยาว1, 1.5 และ 2 เมตร
วัสดุท่อสแตนเลสขนาด 1 นิ้ว
แป๊ปเฉียงสแตนเลสขนาด 3/4 นิ้ว
แบบมีล้อ: ใส่ล้อลูกปืนขนาด 8 นิ้ว
แบบไม่มีล้อ: ใส่ลูกยางที่ขาแผงกั้นจราจร
สินค้าจริง

แผงกั้นจราจรแบบ B (ชนิดไม่มีล้อ)

1 เมตร
1.5 เมตร
2 เมตร
ความสูง1.1 เมตร
ความกว้าง70 เซนติเมตร
ความยาว1, 1.5 และ 2 เมตร
วัสดุแป๊บดำ โครงแผงใช้ท่อเหล็กขนาด Ø 3/4 นิ้ว
แป๊บเฉียงดามขา และซี่แผงกั้นจราจรขนาด Ø 1/2 นิ้ว
สี ขาว-แดง
ขาว-ดำ
สินค้าจริง

แผงกั้นจราจรแบบ B (ชนิดมีล้อ)

แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดมีล้อ ยาว 1 เมตร
1 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดมีล้อ ยาว 1.5 เมตร
1.5 เมตร
แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดมีล้อ ยาว 2 เมตร
2 เมตร
ความสูง1.1 เมตร (รวมล้อ)
ความกว้าง70 เซนติเมตร
ความยาว1, 1.5 และ 2 เมตร
วัสดุแป๊บดำ โครงแผงใช้ท่อเหล็กขนาด Ø 3/4 นิ้ว (6 หุน)
แป๊บเฉียงดามขา และซี่แผงกั้นจราจรขนาด Ø 1/2 นิ้ว
ล้อเป็นชนิดล้อลูกปืนขนาด 8 นิ้ว
สี ขาว-แดง
ขาว-ดำ
สินค้าจริง

แผงกั้นจราจรแบบ B (ชนิดสแตนเลส)

แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดสแตนเลส ไม่มีล้อ
แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดสแตนเลส มีล้อ
แผงกั้นจราจร แบบ B ชนิดสแตนเลส มีล้อพร้อมติดป้ายหยุดตรวจหน้าแผงกั้นจราจร
ความสูง1.0 เมตร (ไม่มีล้อ)
1.1 เมตร (มีล้อ)
ความกว้าง70 เซนติเมตร
ความยาว1, 1.5 และ 2 เมตร
วัสดุท่อสแตนเลสขนาด 1 นิ้ว
แป๊ปเฉียงสแตนเลส และซี่แผงกั้นจราจรขนาด 3/4 นิ้ว
แบบมีล้อ: ใส่ล้อลูกปืนขนาด 8 นิ้ว
แบบไม่มีล้อ: ใส่ลูกยางที่ขาแผงกั้นจราจร
สินค้าจริงแบบมีล้อ
แบบไม่มีล้อ

ขาตั้งป้ายจราจรแบบ G

เป็นขาตั้งแบบสแตนเลส ใช้แป๊ปสแตนเลสขนาด Ø 1 นิ้ว โครงขาตั้งคุณสมบัติจะคงทนถาวร ปลอดสนิมเงา พร้อมติดป้าย(สามารถเปลี่ยนข้อความ และสัญลักษณ์ได้ตามต้องการ) ด้วยครบชุดมีให้เลือกหลายแบบ ดังนี้

ขาตั้งป้ายจราจร แบบ GS1 ขาตั้งแบบแนวนอนพร้อมป้ายขนาด 45 x 65 เซนติเมตร

แบบ GS1 ขาตั้งแบบแนวนอน

พร้อมป้ายขนาด 45 x 65 เซนติเมตร

ขาตั้งป้ายจราจร แบบ GS2 ขาตั้งแบบแนวตั้งพร้อมป้ายขนาด 45 x 65 เซนติเมตร

แบบ GS2 ขาตั้งแบบแนวตั้ง

พร้อมป้ายขนาด 45 x 65 เซนติเมตร

ขาตั้งป้ายจราจร แบบ GS3 ขาตั้งแบบโค้งพร้อมป้าย Ø 45 เซนติเมตร และป้ายแนวนอนขนาด 20 x 45 เซนติเมตร

แบบ GS3 ขาตั้งแบบโค้ง

ป้ายบังคับขนาด Ø 45 เซนติเมตร

ป้ายแนวนอนขนาด 20 x 45 เซนติเมตร

ขาตั้งป้ายจราจร แบบ GS4 ขาตั้งแบบแนวตั้งพร้อมป้ายขนาด 60 x 80 เซนติเมตร ขาของแผงกั้นจราจรเป็นแบบล้อหมุนได้รอบตัว

แบบ GS4 ขาตั้งแบบแนวตั้ง

ป้ายขนาด 60 x 80 เซนติเมตร

ล้อหมุนได้รอบตัว

ขาตั้งป้ายจราจร แบบ GS5 ขาตั้งแบบแนวนอนพร้อมป้ายขนาด 50 x 100 เซนติเมตร

แบบ GS5 ขาตั้งแบบแนวนอน

ป้ายขนาด 50 x 100 เซนติเมตร

ขาตั้งป้ายจราจรแบบ H

ขาตั้งป้ายจราจร แบบ H

เป็นแผงกั้นจราจรแบบขาตั้ง

สำหรับตั้งป้ายจราจรโดยเฉพาะ

โดยไม่กินเนื้อที่มาก

เคลื่อนย้ายได้สะดวก

ขนาดสูง 2เมตร ใช้แป๊บดำ

LG 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว

ขาตั้งเป็นแบบข้องอเหล็กหล่อ

แข็งแรง ทนทาน

ขาตั้งป้ายจราจรชนิดพับได้แบบ J

ขาตั้งป้ายจราจร ชนิดพับได้ แบบ J1

แบบ J1 แบบแนวตั้ง

สูง 120 เซนติเมตร

ป้ายขนาด 50 x 100 เซนติเมตร

ขาตั้งป้ายจราจร ชนิดพับได้ แบบ J2

แบบ J2 แบบแนวนอน

มีการสอดป้ายสามารถเปลี่ยนด้านป้ายได้ มีให้เลือก 2 ขนาด คือ

  • ป้ายขนาด 60 x 120 เซนติเมตร
  • ป้ายขนาด 50 x 150 เซนติเมตร

ขาตั้งสัญญาณไฟแว๊บ ชนิดกรงนกแบบ L

ขาตั้งสัญญาณไฟแว๊บ ชนิดกรงนกแบบ L

เป็นแผงกั้นจราจรแบบขาตั้ง เข็นย้ายได้สะดวก เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง

พร้อมแขนยื่นมือจับด้านบนเป็นแท่นไฟแว๊บมีเหล็กเหมือนกรงนกครอบ พร้อมแบตเตอรี่

ด้านหน้ามีป้ายสะท้อนแสงสีขาวสลับสีแดงลายเฉียง

ผลงานแผงกั้นจราจรของเรา