แผงกั้นจราจร แบริเออร์ แผงกั้น TRAFFIC BARRIER

แผงกั้นจราจร ของทางบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เป็นแผงกั้นที่เหมาะสมสำหรับในการใช้งานก่อสร้าง อาคารที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นของยวดยานพาหนะตลอดจนผู้ใช้งาน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแบ่งเขตทำงาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน ตลอดจนใช้กั้นแนวในการจอดรถ หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ พื้นที่ห้ามเข้าต่างๆ โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก ใช้วัสดุคงทนถาวร แข็งแรง และได้ตามมาตรฐาน

แผงกั้นจราจรแบบ A (ชนิดไม่มีล้อ) มีขนาดความสูง 1 เมตร ความกว้าง 50 เซนติเมตร ความยาว 1, 1.5 และ 2 เมตร ให้เลือกตามความเหมาะสม

แผงกั้นจราจรแบบ A ยาว 1 เมตร   แผงกั้นจราจรแบบ A ยาว 1.5 เมตร   แผงกั้นจราจรแบบ A ยาว 2 เมตร
ผลิตจากวัสดุชนิดแป๊บดำ โครงแผงใช้ท่อเหล็กขนาด Ø 3/4″ แป๊บเฉียงดามขาขนาด Ø 1/2″ ขาข้องอเหล็กหล่อ 90 องศา แบบมีขอบ ซึ่งเป็นแบบพิเศษโดยเฉพาะของบริษัทฯ เพียงที่เดียว ช่วยเพิ่มน้ำหนัก และความแข็งแรงให้กับแผงกั้นจราจร มีให้เลือกสองสีคือขาว-แดง และขาว-ดำ โดยที่แผงกั้นจราจรของบริษัทฯ มีการพ่นกันสนิม และพ่นสีรองพื้นก่อนพ่นสีจริง 2 ครั้ง ทุกแผง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ใช้พลาสติกใสเกรด A พันที่โครงแผงก่อนส่งมอบแผงกั้นจราจรให้ท่าน

แผงกั้นจราจรแบบ A (ชนิดมีล้อ) มีขนาดความสูงรวมล้อ 1.1 เมตร ความกว้าง 50 เซนติเมตร ความยาว 1, 1.5 และ 2 เมตร ให้เลือกตามความเหมาะสม

แผงกั้นจราจรแบบ A ชนิดมีล้อ ยาว 1 เมตร   แผงกั้นจราจรแบบ A ชนิดมีล้อ ยาว 1.5 เมตร   แผงกั้นจราจรแบบ A ชนิดมีล้อ ยาว 2 เมตร
ผลิตจากวัสดุชนิดแป๊บดำ โครงแผงใช้ท่อเหล็กขนาด Ø 3/4″ แป๊บเฉียงดามขาขนาด Ø 1/2″ ล้อเป็นชนิดล้อลูกปืนขนาด Ø 8″ มีให้เลือกสองสีคือขาว-แดง และขาว-ดำ โดยที่แผงกั้นจราจรของบริษัทฯ มีการพ่นกันสนิม และพ่นสีรองพื้นก่อนพ่นสีจริง 2 ครั้ง ทุกแผง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ใช้พลาสติกใสเกรด A พันที่โครงแผงก่อนส่งมอบแผงกั้นจราจรให้ท่าน

แผงกั้นจราจรแบบ A (ชนิดสแตนเลส) มีขนาดความสูงรวมล้อ 1.1 เมตร แบบไม่มีมีล้อมีขนาดความสูง 1 เมตร ความกว้าง 50 เซนติเมตร ความยาว 1, 1.5 และ 2 เมตร ให้เลือกตามความเหมาะสม

แผงกั้นจราจรแบบ A ชนิดสแตนเลส   แผงกั้นจราจรแบบ A ชนิดสแตนเลสชนิดมีล้อ   แผงกั้นจราจรแบบ A ชนิดสแตนเลสชนิดมีล้อและมีป้ายติดหน้าแผงกั้นจราจร
โครงแผงกั้นจราจรใช้สแตนเลสขนาด Ø 1″ แป๊ปเฉียงสแตนเลสขนาด Ø 3/4″ ล้อเป็นชนิดล้อลูกปืนขนาด Ø 8″ และ ถ้าไม่มีล้อจะใส่ลูกยางที่ขาแผงกั้นจราจร ท่านยังสามารถสั่งทำป้ายยึดติดหน้าแผงกั้นจราจรเป็นข้อความต่างๆ ได้ เช่นป้ายหยุด-ตรวจ ป้ายชื่อบริษัทของท่านพร้อมโลโก้ ป้ายห้ามจอดรถ ฯลฯ

แผงกั้นจราจรแบบ B (ชนิดไม่มีล้อ) มีขนาดความสูง 1 เมตร ความกว้าง 50 เซนติเมตร ความยาว 1, 1.5 และ 2 เมตร ให้เลือกตามความเหมาะสม

แผงกั้นจราจรแบบ B ยาว 1 เมตร   แผงกั้นจราจรแบบ B ยาว 1.5 เมตร   แผงกั้นจราจรแบบ B ยาว 2 เมตร
ผลิตจากวัสดุชนิดแป๊บดำ โครงแผงใช้ท่อเหล็กขนาด Ø 3/4″ แป๊บเฉียงดามขา และซี่แผงกั้นจราจรขนาด Ø 1/2″ ขาข้องอเหล็กหล่อ 90 องศา แบบมีขอบ ซึ่งเป็นแบบพิเศษโดยเฉพาะของบริษัทฯ เพียงที่เดียว ช่วยเพิ่มน้ำหนัก และความแข็งแรงให้กับแผงกั้นจราจร มีให้เลือกสองสีคือขาว-แดง และขาว-ดำ โดยที่แผงกั้นจราจรของบริษัทฯ มีการพ่นกันสนิม และพ่นสีรองพื้นก่อนพ่นสีจริง 2 ครั้ง ทุกแผง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ พลาสติกใสเกรด A ที่โครงแผงก่อนส่งมอบแผงกั้นจราจรให้ท่าน

แผงกั้นจราจรแบบ B (ชนิดมีล้อ) สูง มีขนาดความสูงรวมล้อ 1.1 เมตร ความกว้าง 50 เซนติเมตร ความยาว 1, 1.5 และ 2 เมตร ให้เลือกตามความเหมาะสม

แผงกั้นจราจรแบบ B ชนิดมีล้อ ยาว 1 เมตร   แผงกั้นจราจรแบบ B ชนิดมีล้อ ยาว 1.5 เมตร   แผงกั้นจราจรแบบ B ชนิดมีล้อ ยาว 2 เมตร
ผลิตจากวัสดุชนิดแป๊บดำ โครงแผงใช้ท่อเหล็กขนาด Ø 3/4″ แป๊บเฉียงดามขา และซี่แผงกั้นจราจรขนาด Ø 1/2″ ล้อเป็นชนิดล้อลูกปืนขนาด Ø 8″ มีให้เลือกสองสีคือขาว-แดง และขาว-ดำ โดยที่แผงกั้นจราจรของบริษัทฯ มีการพ่นกันสนิมก่อนพ่นสีทุกแผง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ใช้พลาสติกใสเกรด A พันที่โครงแผงก่อนส่งมอบแผงกั้นจราจรให้ท่าน

แผงกั้นจราจรแบบ B (ชนิดสแตนเลส) มีขนาดความสูงรวมล้อ 1.1 เมตร แบบไม่มีล้อมีขนาดความสูง 1 เมตร ความกว้าง 50 เซนติเมตร ความยาว 1, 1.5 และ 2 เมตร ให้เลือกตามความเหมาะสม

แผงกั้นจราจรแบบ B ชนิดสแตนเลส   แผงกั้นจราจรแบบ B ชนิดสแตนเลสมีล้อ   แผงกั้นจราจรแบบ B ชนิดสแตนเลสมีล้อพร้อมติดป้ายหน้าแผง
โครงแผงกั้นจราจรใช้สแตนเลสขนาด Ø 1” แป๊ปเฉียงสแตนเลส และซี่แผงกั้นจราจรขนาด Ø 3/4” ล้อเป็นชนิดล้อลูกปืนขนาด Ø 8” ถ้าไม่มีล้อจะใส่ลูกยางที่ขาแผงกั้นจราจร ท่านยังสามารถสั่งทำป้ายยึดติดหน้าแผงกั้นจราจรเป็นข้อความต่างๆ ได้ เช่นป้ายหยุด-ตรวจ ป้ายชื่อบริษัทของท่านพร้อมโลโก้ ป้ายห้ามจอดรถ ฯลฯ

ขาตั้งป้ายจราจรแบบ G

เป็นขาตั้งแบบสแตนเลส ใช้แป๊ปสแตนเลส Ø 1″ เป็น โครงขาตั้งคุณสมบัติจะคงทนถาวร ปลอดสนิมเงา พร้อมติดป้าย(สามารถเปลี่ยนข้อความ และสัญลักษณ์ได้ตามต้องการ) ด้วยครบชุดมีให้เลือกหลายแบบ ดังนี้

ขาตั้งป้ายจราจร แบบ GS1 ขาตั้งแบบแนวนอนพร้อมป้ายขนาด 45 x 65 เซนติเมตร   แบบ GS1 ขาตั้งแบบแนวนอนพร้อมป้ายขนาด 45 x 65 เซนติเมตร
     
ขาตั้งป้ายจราจรแบบ GS2 ขาตั้งแบบแนวตั้งพร้อมป้ายขนาด 45 x 65 เซนติเมตร   แบบ GS2 ขาตั้งแบบแนวตั้งพร้อมป้ายขนาด 45 x 65 เซนติเมตร
     
ขาตั้งป้ายจราจรแบบ GS3 ขาตั้งแบบโค้งพร้อมป้าย Ø 45 เซนติเมตร และป้ายแนวนอนขนาด 20 x 45 เซนติเมตร   แบบ GS3 ขาตั้งแบบโค้งพร้อมป้าย Ø 45 เซนติเมตร และป้ายแนวนอนขนาด 20 x 45 เซนติเมตร
     
ขาตั้งป้ายจราจรแบบ GS4 ขาตั้งแบบแนวตั้งพร้อมป้ายขนาด 60 x 80 เซนติเมตร ขาของแผงกั้นจราจรเป็นแบบล้อหมุนได้รอบตัว   แบบ GS4 ขาตั้งแบบแนวตั้งพร้อมป้าย 60 x 80 เซนติเมตร ขาของแผงกั้นจราจรเป็นแบบล้อหมุนได้รอบตัว
     
ขาตั้งป้ายจราจรแบบ GS5 ขาตั้งแบบแนวนอนพร้อมป้ายขนาด 50 x 100 เซนติเมตร   แบบ GS5 ขาตั้งแบบแนวนอนพร้อมป้าย 50 x 100 เซนติเมตร

ขาตั้งป้ายจราจรแบบ H

ขาตั้งป้ายจราจรแบบ H  

เป็นแผงกั้นจราจรแบบขาตั้ง

สำหรับตั้งป้ายจราจรโดยเฉพาะ

โดยไม่กินเนื้อที่มาก

เคลื่อนย้ายได้สะดวก

ขนาดสูง 2เมตรใช้แป๊บดำ

LG 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว

ขาตั้งเป็นแบบข้องอเหล็กหล่อ

แข็งแรง ทนทาน

ขาตั้งป้ายจราจรชนิดพับได้แบบ J

ขาตั้งป้ายจราจรชนิดพับได้แบบ J1

 

แบบ J1 แบบแนวตั้ง

สูง 120 เซนติเมตร พร้อมป้ายขนาด 50 x 100 เซนติเมตร
     
 

ขาตั้งป้ายจราจรชนิดพับได้แบบ J2

 

แบบ J2 แบบแนวนอน

มีการสอดป้ายสามารถเปลี่ยนด้านป้ายได้ มีให้เลือก 2 ขนาด คือ

ป้ายขนาด 60 x 120 เซนติเมตร และป้ายขนาด 50 x 150 เซนติเมตร

ขาตั้งป้ายจราจรชนิดมีสัญญาณไฟแว๊บแบบ K

ขาตั้งป้ายจราจรชนิดมีสัญญาณไฟแว๊บแบบ K1 (แนวนอน)  

แบบ K1 เป็นแผงกั้นจราจรแบบแนวนอน

 
พร้อมป้ายขนาด 70 x 120 เซนติเมตร มีสัญญาณไฟแว๊บพร้อมแบตเตอรี่
     
 

ขาตั้งป้ายจราจรชนิดมีสัญญาณไฟแว๊บแบบ K2 (แนวตั้ง)

 

แบบ K2 เป็นแผงกั้นจราจรแบบแนวตั้ง

 

พร้อมป้ายขนาด 120 x 150 เซนติเมตร ป้ายลูกศรจะมีรางสำหรับเปลี่ยนด้านได้

ล้อขาตั้งจะหมุนได้รอบพร้อมแท่นไฟหมุน และแบตเตอรี่

ขาตั้งสัญญาณไฟแว๊บหมุนชนิดกรนกแบบ L  

ขาตั้งสัญญาณไฟแว๊บหมุนชนิดกรงนกแบบ L

เป็นแผงกั้นจราจรแบบขาตั้ง เข็นย้ายได้สะดวก เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง
พร้อมแขนยื่นมือจับด้านบนเป็นแท่นไฟแว๊บมีเหล็กเหมือนกรงนกครอบ
พร้อมแบตเตอรี่ ด้านหน้ามีป้ายสะท้อนแสงสีขาวสลับสีแดงลายเฉียง

 
 
 
 
 

ผลงานแผงกั้นจราจรของเรา