กรวยจราจร (Traffic Cone) คือ อุปกรณ์จราจรที่ใช้กั้นทาง กั้นพื้นที่จอดรถ ปิดกั้นช่องทางจราจร เปลี่ยนช่องทางจราจร หรือทางเดินเท้า เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ เหมาะสำหรับบริเวณก่อสร้าง มีอายุการใช้งานยาวนาน มีความยืดหยุ่นสูง และสะท้อนแสงเมื่อไฟส่องกระทบ (จากแถบสะท้อนแสง) ทำให้ผู้มองเห็นเกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

กรวยจราจรเกรด A

ขนาดความสูง
(เซนติเมตร)
ขนาดฐาน
(เซนติเมตร)
รุ่นซุปเปอร์จัมโบ้
กรวยจราจรสูง 1 เมตร คาดแถบสะท้อนแสง 3 เส้น กรวยจราจร สูง 1 เมตร
10050 x 50
รุ่นจัมโบ้
กรวยจราจร สูง 80 เซนติเมตร รุ่นจัมโบ้ A คาดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง กรวยจราจร สูง 80 เซนติเมตรรุ่นจัมโบ้ A
8045 x 45
กรวยจราจร สูง 80 เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง กรวยจราจร สูง 80 เซนติเมตร 8042 x 42
กรวยจราจรสะท้อนแสงสูง 70 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง กรวยจราจร สูง 70 เซนติเมตร รถทับไม่แตก7036 x 36
กรวยจราจร สูง 50 เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร์ engineer เกรด กรวยจราจร สูง 50 เซนติเมตร 5030 x 30

กรวยจราจรเกรด B (วัสดุรีไซเคิล)

ขนาดความสูง
(เซนติเมตร)
ขนาดฐาน
(เซนติเมตร)
กรวยจราจร สีแดง สูง 80 เซนติเมตร ฐานกว้าง 45 x 45 เซนติเมตร กรวยจราจร สีน้ำเงิน สูง 80 เซนติเมตร ฐานกว้าง 45 x 45 เซนติเมตร
กรวยจราจร สีเขียว สูง 80 เซนติเมตร ฐานกว้าง 45 x 45 เซนติเมตร กรวยจราจร สีเหลือง สูง 80 เซนติเมตร ฐานกว้าง 45 x 45 เซนติเมตร
ตัวอย่างสินค้า กรวยจราจร แบบสีต่าง ๆ
8045 x 45
กรวยจราจร สูง 80 เซนติเมตร ฐานกว้าง 42 x 42 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง กรวยจราจร สูง 80 เซนติเมตร ฐานกว้าง 42 x 42 เซนติเมตรกรวยจราจรสีขาว สูง 80 เซนติเมตร ฐานกว้าง 42 x 42 เซนติเมตร8042 x 42
กรวยจราจร สูง 70 เซนติเมตร ฐานกว้าง 36 x 36 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสงกรวยจราจร สูง 70 เซนติเมตร ฐานกว้าง 36 x 36 เซนติเมตร7036 x 36
กรวยจราจร สูง 50 เซนติเมตร ฐานกว้าง 30 x 30 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง กรวยจราจร สูง 50 เซนติเมตร ฐานกว้าง 30 x 30 เซนติเมตร5030 x 30

>> สอบถามรายละเอียด / สั่งซื้อ / ขอใบเสนอราคา CLICK!<<

ท่อกั้นกรวยจราจร

ท่อกั้นกรวยจราจร
ท่อกั้นกรวยจราจร: ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงสีขาวสลับแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ท่อกั้นกรวยจราจร แบบยืดหดได้

ท่อกั้นกรวยจราจร แบบยืดหดได้
ท่อกั้นกรวย แบบยิดได้

คานกั้นกรวยจราจร แบบยืดหดไม่ได้

ท่อกั้นกรวยจราจร แบบยืดหดไม่ได้
ท่อกั้นกรวย แบบยืดไม่ได้

กรวยจราจร พับได้

กรวยจราจรพับได้
กรวยจราจรแบบพับได้ (แสงทั่วไป)
กรวยจราจรยืดหดได้
กรวยจราจรแบบพับได้ (สะท้อนแสง)
กรวยจราจร พับได้ สูง 70 เซนติเมตร ขนาดฐาน 30 x 30 เซนติเมตร
  1. ใช้กรวยจราจรพับเก็บได้สำหรับปิดกั้นช่องทางจราจร หรือเปลี่ยนช่องทางจราจร
  2. ใช้กรวยจราจรยืดหดได้กั้นเป็นช่องทางเดินรถ หรือทางเดินเท้า เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ เหมาะสำหรับบริเวณก่อสร้าง
  3. กรวยพับมีอายุการใช้งานยาวนาน มีความยืดหยุ่นสูง และสะท้อนแสงเมื่อไฟส่องกระทบ
  4. กรวยจราจรแบบพับทำให้ผู้มองเห็นเกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
  5. ด้านบนกรวยถนนยืดหดได้สามารถใส่ไฟกระพริบดวงเล็กๆ ได้ ส่วนด้านล่างสามารถติดตั้งดวงไฟภายในได้
  6. สามารถเพิ่มยางบนฐานกรวยราจรยืดหดได้เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้แข็งแรงมากขึ้น

ผลงานกรวยจราจรของเรา