ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1098 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2