ป้ายซอยชะอำ 4 CHA-AM 4 (ชะอำคีรี) ชุดใหญ่ทรงกนก ขนาด 30 x 100 ซม.

ป้ายซอยชะอำ 4 CHA-AM 4 (ชะอำคีรี) ชุดใหญ่ทรงกนก ขนาด 30 x 100 ซม.

ป้ายซอยชะอำ 4 CHA-AM 4 (ชะอำคีรี) ชุดใหญ่ทรงกนก ขนาด 30 x 100 ซม.