ป้ายเขตก่อสร้าง หรือป้ายเตือนก่อสร้าง ที่สายยะหา-บาจุ จ.ยะลา

ป้ายเขตก่อสร้าง หรือป้ายเตือนก่อสร้าง ที่สายยะหา-บาจุ จ.ยะลา

ป้ายเขตก่อสร้าง หรือป้ายเตือนก่อสร้าง ที่สายยะหา-บาจุ จ.ยะลา