การ์ดเรล 4.32 ม. 39 แผ่น ปลายทาง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

การ์ดเรล 4.32 ม. 39 แผ่น ปลายทาง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

การ์ดเรล 4.32 ม. 39 แผ่น ปลายทาง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา