การ์ดเรล จำนวน 236 แผ่น ส่งไปปลายทาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

การ์ดเรล จำนวน 236 แผ่น ส่งไปปลายทาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

การ์ดเรล จำนวน 236 แผ่น ส่งไปปลายทาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง