ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง บ้านคลองเหมือง-ประตูน้ำบางหอย จ.นครนายก

ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง บ้านคลองเหมือง-ประตูน้ำบางหอย จ.นครนายก

ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง บ้านคลองเหมือง-ประตูน้ำบางหอย จ.นครนายก