การ์ดเรล และเสาการ์ดเรล ปลายทาง ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

การ์ดเรล และเสาการ์ดเรล ปลายทาง ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

การ์ดเรล และเสาการ์ดเรล ปลายทาง ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต