ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง

ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง

ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง