ราวเหล็กลูกฟูกยาว 4.32 ม. ส่งไป อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่

ราวเหล็กลูกฟูกยาว 4.32 ม. ส่งไป อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่

ราวเหล็กลูกฟูกยาว 4.32 ม. ส่งไป อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่