ราวเหล็กกั้นถนน ยาว 4.32 และ 2.32 ม.19 แผ่น กองพันทหารราบที่ 1

ราวเหล็กกั้นถนน ยาว 4.32 และ 2.32 ม.19 แผ่น กองพันทหารราบที่ 1

ราวเหล็กกั้นถนน ยาว 4.32 และ 2.32 ม.19 แผ่น กองพันทหารราบที่ 1