ตีเส้นถนนสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว เหลือง โครงการแกรนด์พระราม 9

ตีเส้นถนนสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว เหลือง โครงการแกรนด์พระราม 9

ตีเส้นถนนสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว เหลือง โครงการแกรนด์พระราม 9