ไม้กั้นทางเข้าออก 4 ม. และป้าย STOP ติดตั้งที่บางบอน 4 ซ.12

ไม้กั้นทางเข้าออก 4 ม. และป้าย STOP ติดตั้งที่บางบอน 4 ซ.12

ไม้กั้นทางเข้าออก 4 ม. และป้าย STOP ติดตั้งที่บางบอน 4 ซ.12