กรวยจราจร 70 เซนติเมตร และป้ายขาตั้งลูกยาง การประปานครหลวง

กรวยจราจร 70 เซนติเมตร และป้ายขาตั้งลูกยาง การประปานครหลวง

กรวยจราจร 70 เซนติเมตร และป้ายขาตั้งลูกยาง การประปานครหลวง