ป้ายขาตั้งพลาสติกข้อความ COLD ZONE,DANGER,HOT ZONE,WARM ZONE

ป้ายขาตั้งพลาสติกข้อความ COLD ZONE,DANGER,HOT ZONE,WARM ZONE

ป้ายขาตั้งพลาสติกข้อความ COLD ZONE,DANGER,HOT ZONE,WARM ZONE