การ์ดเรล และกรวยจราจร ปลายทางตำบลไนเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

การ์ดเรล และกรวยจราจร ปลายทางตำบลไนเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

การ์ดเรล และกรวยจราจร ปลายทางตำบลไนเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่