การ์ดเรล 4.32 เมตร ปลายทางวัดเขาไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

การ์ดเรล 4.32 เมตร ปลายทางวัดเขาไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

การ์ดเรล 4.32 เมตร ปลายทางวัดเขาไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี