งานตีเส้นจราจร ที่สถานีบริการน้ำมันปตท. อ.พานทอง จ.ชลบุรี

งานตีเส้นจราจร ที่สถานีบริการน้ำมันปตท. อ.พานทอง จ.ชลบุรี

งานตีเส้นจราจร ที่สถานีบริการน้ำมันปตท. อ.พานทอง จ.ชลบุรี