กรวยส้มสูง 80 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ ข้อความ BPL

กรวยส้มสูง 80 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ ข้อความ BPL

กรวยส้มสูง 80 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ ข้อความ BPL