ป้ายชื่อซอย “สี่แยก พระพิไชยเดชะ Phra Phichaigecha Square”

ป้ายชื่อซอย "สี่แยก พระพิไชยเดชะ Phra Phichaigecha Square"

ป้ายชื่อซอย “สี่แยก พระพิไชยเดชะ Phra Phichaigecha Square”