ตีเส้นจราจร ที่ลุมพินีคอนโดทาวน์ บางแค ปริมาณงาน 1,111 เมตร

ตีเส้นจราจร ที่ลุมพินีคอนโดทาวน์ บางแค ปริมาณงาน 1,111 เมตร

ตีเส้นจราจร ที่ลุมพินีคอนโดทาวน์ บางแค ปริมาณงาน 1,111 เมตร