ป้ายที่จอดรถ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัลมหาชัย

ป้ายที่จอดรถ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัลมหาชัย

Superbike Parking Sign Central Plaza Mahachai