ตีเส้นที่จอดรถ ที่คอนโดเคนซิงตัน พหล-เกษตร พหลโยธิน ซอย 40

ตีเส้นที่จอดรถ ที่คอนโดเคนซิงตัน พหล-เกษตร พหลโยธิน ซอย 40

ตีเส้นที่จอดรถ ที่คอนโดเคนซิงตัน พหล-เกษตร พหลโยธิน ซอย 40