แท่งแบริเออร์พลาสติก จำนวน 70 ใบ เสาล้มลุก จำนวน 200 ต้น

แท่งแบริเออร์พลาสติก จำนวน 70 ใบ เสาล้มลุก จำนวน 200 ต้น

แท่งแบริเออร์พลาสติก จำนวน 70 ใบ เสาล้มลุก จำนวน 200 ต้น