กรวยสะท้อนแสงสูง 70 เซนติเมตร สกรีนโลโก้ CENTRAL จำนวน 30 อัน

กรวยสะท้อนแสงสูง 70 เซนติเมตร สกรีนโลโก้ CENTRAL จำนวน 30 อัน

กรวยสะท้อนแสงสูง 70 เซนติเมตร สกรีนโลโก้ CENTRAL จำนวน 30 อัน