ป้ายสัญลักษณ์ และข้อความ TSUNAMI EVACUATION ROUTE จำนวน 2 แผ่น

ป้ายสัญลักษณ์ และข้อความ TSUNAMI EVACUATION ROUTE จำนวน 2 แผ่น

ป้ายสัญลักษณ์ และข้อความ TSUNAMI EVACUATION ROUTE จำนวน 2 แผ่น