เหล็กกั้นถนน หรือการ์ดเรล ปลายทางอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เหล็กกั้นถนน หรือการ์ดเรล ปลายทางอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เหล็กกั้นถนน หรือการ์ดเรล ปลายทางอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่