งานตีเส้นจราจร ที่สถานีบริการน้ำมัน ปั๊มปตท. จังหวัดระยอง

งานตีเส้นจราจร ที่สถานีบริการน้ำมัน ปั๊มปตท. จังหวัดระยอง

งานตีเส้นจราจร ที่สถานีบริการน้ำมัน ปั๊มปตท. จังหวัดระยอง