เทปสะท้อนแสง เทปสะท้อนแสงติดท้ายรถ เทปสะท้อนแสงติดผ้าใบคลุมรถ ฯลฯ