ป้ายเรืองแสง สติ๊กเกอร์เรืองแสง PHOTO LUMINESCENT SHEETING

ป้ายเรืองแสง สติ๊กเกอร์เรืองแสง PHOTO LUMINESCENT SHEETING

ป้ายเรืองแสง สติ๊กเกอร์เรืองแสง

ป้ายเรืองแสง

นวัตกรรมใหม่ของความปลอดภัย

ป้ายเรืองแสง
สติ๊กเกอร์เรืองแสง เหมาะสำหรับป้ายเตือน ป้ายบอกทางออก ทางหนีไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่มืดทุกแห่ง เช่นโรงภาพยนตร์ สถานบันเทิงต่างๆ ภายในอุโมง เหมืองแร่ ลิฟท์ บันได เป็นต้น

สติ๊กเกอร์เรืองแสง

คุณสมบัติของแผ่นเรืองแสง

  1. เปล่งแสงในที่มืด
  2. ให้ความเข้มข้นของแสงสว่างสูง
  3. ไร้สารพิษ ไม่ว่าจะเป็นตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม สารหนู และโครเมี่ยม
  4. ทนทานนานถึง 5 ปี ด้วยชั้นเคลือบพิเศษ
  5. เก็บแสง ความสว่างได้ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที

สติ๊กเกอร์เรืองแสง

ป้ายเรืองแสง ป้ายเรืองแสง ป้ายเรืองแสง

ST 44 / 30 x 60 ซม.

  ST 45 / 30 x 60 ซม.   ST 46 / 30 x 60 ซม.
ST ST ST
ST 47 / 30 x 60 ซม.   ST 48 / 30 x 60 ซม.   ST 49 / 30 x 60 ซม.
แผ่นเรืองแสง แผ่นเรืองแสง แผ่นเรืองแสง
ST 50 / 30 x 60 ซม.   ST 51 / 30 x 60 ซม.   ST 52 / 30 x 60 ซม.
สติ๊กเกอร์เรืองแสง สติ๊กเกอร์เรืองแสง สติ๊กเกอร์เรืองแสง
ST 53 / 30 x 60 ซม.   ST 54 / 30 x 60 ซม.   ST 55 / 30 x 60 ซม.

ผลงานป้ายเรืองแสงของเรา


ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย ป้ายเสริม
ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย ป้ายเสริม
ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป ป้ายตั้งพื้น ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย
ป้ายสัญลักษณ์ทั้วไป ป้ายตั้งพื้น ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย