ป้ายห้าม ป้ายห้ามสูบบุหรี่ เครื่องหมายห้าม PROHIBITION SIGNS

ป้ายห้าม ป้ายห้ามสูบบุหรี่ เครื่องหมายห้าม PROHIBITION SIGNS

ป้ายห้าม เครื่องหมายห้าม

ป้ายห้าม PR 01 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามสูบบุหรี่ No smoking ป้ายห้าม PR 02 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามจุดไฟ No naked light ป้ายห้าม PR 03 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต Do not enter ป้ายห้าม PR 04 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามใช้น้ำดับไฟ Do not extinguish with water ป้ายห้าม PR 05 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามมีสุนัขในบริเวณโรงงาน No dogs

PR 01 / 30 x 45 ซม.

 

PR 02 / 30 x 45 ซม.

 

PR 03 / 30 x 45 ซม.

 

PR 04 / 30 x 45 ซม.

 

PR 05 / 30 x 45 ซม.

เครื่องหมายห้าม PR 06 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามใช้รถยก No fork lift trucks เครื่องหมายห้าม PR 07 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามหยอดน้ำมันขณะเดินเครื่องจักร Do not oil เครื่องหมายห้าม PR 08 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามแตะต้องขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน Do not to use this machines เครื่องหมายห้าม PR 09 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามเดืนเครื่องจักรกำลังมีการปฏิบัติงาน Do not touch men working เครื่องหมายห้าม PR 10 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายกรณีเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟท์ In the event of fire do not use this lift

PR 06 / 30 x 45 ซม.

 

PR 07 / 30 x 45 ซม.

 
 PR 08 / 30 x 45 ซม.
 

PR 09 / 30 x 45 ซม.

 

PR 10 / 30 x 45 ซม.

ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ PR 11 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามรับประทานอาหาร No eating ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ PR 12 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามดื่มน้ำ Not drinking water ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ PR 13 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามเปิดน้ำ Not opening water ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ PR 14 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามใช้บันได Do not use ladders ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ PR 15 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายผู้ไม่ได้รับอนุญาตห้ามเปลี่ยนหินขัด Do not change grindning wheels

PR 11 / 30 x 45 ซม.

 

PR 12 / 30 x 45 ซม.

 

PR 13 / 30 x 45 ซม.

 

PR 14 / 30 x 45 ซม.

 

PR 15 / 30 x 45 ซม.

PROHIBITION SIGNS PR 16 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามใช้หลอดดื่ม No mought pipetting PROHIBITION SIGNS PR 17 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายผู้ไม่ได้รับอนุญาตห้ามซ่อมเครื่อง Do not service machines PROHIBITION SIGNS PR 18 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด scaffolding incomplete do not use PROHIBITION SIGNS PR 19 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามสวมรองเท้าแตะ No slipper PROHIBITION SIGNS PR 20 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามถ่ายรูป No take a photo

PR 16 / 30 x 45 ซม.

 

PR 17 / 30 x 45 ซม.

 

PR 18 / 30 x 45 ซม.

 

PR 19 / 30 x 45 ซม.

 

PR 20 / 30 x 45 ซม.

ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้าม PR 21 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามจอดรถ No parking ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้าม PR 22 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามออก No exit ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้าม PR 23 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มน้ำ ห้ามรับประทานอาหาร No smoking, Nodrinking, No eating ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้าม PR 24 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ No smoking, No naked light

PR 21 / 30 x 45 ซม.

 

PR 22 / 30 x 45 ซม.

 

PR 23 / 30 x 45 ซม.

PR 24 / 30 x 45 ซม.

วีดีโอที่เกี่ยวกับป้ายห้าม

ผลงานป้ายห้ามของเรา


ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย

ป้ายเสริม

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย ป้ายเสริม
ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป

ป้ายตั้งพื้น

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย
ป้ายสัญลักษณ์ทั้วไป ป้ายตั้งพื้น ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย