ป้ายลูกศรมีไฟกระพริบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลูกศรจราจร ไฟลูกศรโซล่าร์เซลล์

ป้ายลูกศรมีไฟกระพริบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลูกศรจราจร ไฟลูกศรโซล่าร์เซลล์

ป้ายลูกศรมีไฟกระพริบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

ไฟลูกศรโซล่าร์เซลล์
ป้ายลูกศรมีไฟกระพริบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

 • ขนาดป้าย 110 x 55 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร
 • วัสดุทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่น
 • จำนวนดวงไฟ 19 ชุด ชุดละ 30 ดวง รวม 570 ดวง LED ขนาด 5 มิลลิเมตร สีเหลือง
 • รูปแบบการวิ่ง ซ้าย กลาง ขวา
 • โซล่าร์เซลล์ขนาด 10 W
 • เปิดต่อเนื่องได้ 20 ชั่วโมง เมื่อแบตเตอรี่เต็ม
 • ใช้ไฟ 3 ระบบ โซล่าร์เซลล์ 12 vdc 220 vac

ลูกศรจราจร

ป้ายเตือนลูกศรไฟวิ่ง
ป้ายเตือนไฟวิ่งลูกศร
 • ขนาดป้าย 110 x 55 เซนติเมตร
 • วัสดุทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่น
 • จำนวนดวงไฟ 19 ชุด ชุดละ 30 ดวง รวม 570 ดวง LED ขนาด 5 มิลลิเมตร สีเหลือง
 • รูปแบบการวิ่ง ซ้าย กลาง ขวา
 • ใช้ไฟ dc 24 vdc
 • มีรีโมทควบคุมด้านหน้ารถสายยาว 12 เมตร
 • สติ๊กเกอร์ เหลือง 3M

ป้ายไฟเตือนท้ายรถ

ป้ายไฟเตือนท้ายท้ายรถ

ป้ายไฟเตือนท้ายท้ายรถไฟกระพริบ LED

 • ขนาดป้าย 120 x 30 เซนติเมตร
 • วัสดุทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่น
 • จำนวน LED 840 ดวง ขนาด 5 มิลลิเมตร
 • รูปแบบการวิ่ง ซ้าย กลาง ขวา
 • มีแผ่นพลาสติกใสปิดบังหน้า
 • ใช้ไฟ dc 24 vdc
 • มีรีโมทควบคุมด้านหน้ารถสายยาว 12 เมตร
 • สติ๊กเกอร์ เหลือง 3M

วีดีโอที่เกี่ยวกับป้ายลูกศรมีไฟกระพริบ

ผลงานป้ายลูกศรมีไฟกระพริบของเรา