ปากเครื่องตีเส้นขนาด 10,15,20 ซม. THERMOPLASTIC LINE MARKING MAKER

ปากเครื่องตีเส้นขนาด 10,15,20 ซม. THERMOPLASTIC LINE MARKING MAKER

ปากเครื่องตีเส้นถนนสำหรับเครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก ปากเครื่องตีเส้นจราจรสำหรับเครื่องตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มีขนาดความกว้าง 10,15 และ 20 เซนติเมตร
ปากเครื่องตีเส้นจราจรสำหรับเครื่องตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก

ปากเครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติกมีขนาด 10,15 และ 20 เซนติเมตรให้เลือกขึ้นอยู่กับความต้องการ มีช่องสำหรับโรยลูกแก้วสะท้อนแสงขนาดเท่ากับปากเครื่องตีเส้นถนน ผลิตจากเหล็กหนา และสีทนความร้อน

วีดีโอที่เกี่ยวกับปากเครื่องตีเส้นถนน ชนิดสีเทอร์โมพลาสติก

ผลงานเครื่องตีเส้นจราจรของเรา


สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน

สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับตีเส้นจราจร

สีจราจร

ลูกแก้วสะท้อนแสง สำหรับโรยเส้นจราจร

สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร ลูกแก้วสะท้อนแสง

น้ำยาประสานไพรเมอร์

สีทาเสาหลักทางโค้ง hc atom

เครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก

น้ำยาประสานไพรเมอร์ สีทาเสาหลักทางโค้ง เครื่องตีเส้นจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติก
เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์

เครื่องกระเทาะสีเทอร์โมพลาสติก

เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oil Pre Heater

เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ เครื่องกระเทาะสีเทอร์โมพลาสติก เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติก
เครื่องตีเส้นถนนปาก 40 เซนติเมตรสำหรับตีเส้นถนนทางม้าลายหรือลูกศรบอกทาง

ปากตีเส้นสำหรับเครื่องตีเส้นถนนมีขนาด 10,15 และ 20 เซนติเมตร

เครื่องตีเส้นทางม้าลาย(40 ซม.) ปากสำหรับเครื่องตีเส้นถนน