ปากเครื่องตีเส้นขนาด 10,15,20 ซม. THERMOPLASTIC LINE MARKING MAKER

ปากเครื่องตีเส้นขนาด 10,15,20 ซม. THERMOPLASTIC LINE MARKING MAKER

ปากเครื่องตีเส้นถนนสำหรับเครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก ปากเครื่องตีเส้นจราจรสำหรับเครื่องตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มีขนาดความกว้าง 10,15 และ 20 เซนติเมตร
ปากเครื่องตีเส้นจราจรสำหรับเครื่องตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก

ปากเครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติกมีขนาด 10,15 และ 20 เซนติเมตรให้เลือกขึ้นอยู่กับความต้องการ มีช่องสำหรับโรยลูกแก้วสะท้อนแสงขนาดเท่ากับปากเครื่องตีเส้นถนน ผลิตจากเหล็กหนา และสีทนความร้อน

ผลงานเครื่องตีเส้นจราจรของเรา


สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน