งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง

งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง