แผงกั้นจราจรสแตนเลส แบบ GS1

แผงกั้นจราจรสแตนเลส แบบ GS1