แผงกั้นจราจรเหล็ก ขนาด 2 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรเหล็ก ขนาด 2 เมตร มีล้อ