แผงกั้นจราจรเหล็ก ขนาด 2 เมตร แบบขาโค้ง

แผงกั้นจราจรเหล็ก ขนาด 2 เมตร แบบขาโค้ง