แผงกั้นจราจรสแตนเลส แบบหูช้าง ขนาด 1 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรสแตนเลส แบบหูช้าง ขนาด 1 เมตร มีล้อ