แผงกั้นจราจรเหล็ก แบบหูช้าง ขนาด 1 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรเหล็ก แบบหูช้าง ขนาด 1 เมตร มีล้อ