แผงกั้นจราจรสแตนเลส แบบหูช้าง ขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ

แผงกั้นจราจรสแตนเลส แบบหูช้าง ขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ