แผงกั้นจราจรสแตนเลส แบบหูช้าง ขนาด 2 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรสแตนเลส แบบหูช้าง ขนาด 2 เมตร มีล้อ