แผงกั้นจราจรสแตนเลส ขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ

แผงกั้นจราจรสแตนเลส ขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ