แผงกั้นจราจรสแตนเลส ขนาด 1.5 เมตร มีล้อ

แผงกั้นจราจรสแตนเลส ขนาด 1.5 เมตร มีล้อ