แผงกั้นจราจรสแตนเลส ขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ

แผงกั้นจราจรสแตนเลส ขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ